Λεπτομέρειες για την 2η Συνάντηση Περιφέρειας 2012  στις 12-05-2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 όπου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη συλλόγων περιφέρειας Κ/Δ Μακεδονίας υπάρχουν εδώ.