Δομή ΣΧΟΒ

Διοικητικό Συμβούλιο

Βάση καταστατικού του Συλλόγου, οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται κάθε 3 χρόνια όπου με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται:

 • το ΔΣ ( 5 μέλη + 4 αναπληρωματικά)
 • η Εξελεγκτική επιτροπή
 • το Πειθαρχικό συμβούλιο

ΤΕΧ (Τεχνική Επιτροπή Χιονοδρομίας)

Το ΔΣ ορίζει 4 μέλη ΤΕΧ + 2 αναπληρωματικά

της ΤΕΧ προεδρεύει μέλος του ΔΣ, και από τα ορισθέντα (4) μέλη της ΤΕΧ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία:

 • ο Αντιπρόεδρος που εκτελεί και χρέη γραμματέα,
 • ο Διαχειριστής υλικού,
 • ο Έφορος Αλπικών αθλημάτων και
 • ο Έφορος Βορείων αθλημάτων

Η ΤΕΧ λειτουργεί βάσει εσωτερικού κανονισμού τον οποίον ενέκρινε η ΓΣ.

Αποκλειστική αρμοδιότητα της ΤΕΧ είναι η διοίκηση της αγωνιστικής χιονοδρομίας του Συλλόγου (οργάνωση αγώνων, κατάρτιση αθλητικών προγραμμάτων, προετοιμασία αθλητών, επιλογή προπονητών, προμήθεια και διαχείριση αθλητικού υλικού κτλ.)

ΤΕΟ (Τεχνική Επιτροπή Ορειβασίας)

Το ΔΣ ορίζει 4 μέλη ΤΕΟ

της ΤΕΟ προεδρεύει μέλος του ΔΣ, και από τα ορισθέντα (4) μέλη της ΤΕΟ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία:

 • ο Αντιπρόεδρος που εκτελεί και χρέη γραμματέα,
 • ο Έφορος Ορειβατικών αναβάσεων,
 • ο Έφορος Αναρριχήσεων και
 • ο Έφορος Ορειβατικού σκι (οι έφοροι έχουν και την ευθύνη κίνησης και διαχείρισης του ανάλογου ορειβατικού υλικού που διατίθεται σε αυτούς)

Η ΤΕΟ λειτουργεί βάσει εσωτερικού κανονισμού τον οποίον ενέκρινε η ΓΣ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Κουκουτέγου Αικατερίνη

Αντιπρόεδρος : Μαργαρίτης Αναστάσιος

Γραμματέας : Αχτσής Θωμάς

Ταμίας : Παπαδοπούλου Σταυρούλα

Έφορος Υλικού : Τσιτσανόπουλος Γεώργιος

Αναπληρωματικό μέλος : Μαργαρίτης Βασίλειος

Αναπληρωματικό μέλος : Παντελίδης Αντρέας

Αναπληρωματικό μέλος : Τσιαπανίτης Δημήτριος

Αναπληρωματικό μέλος : Μαζίνης Εμμανουήλ

Τεχνική Επιτροπή Ορειβασίας (Τ.Ε.Ο.) :

Πρόεδρος : Κουκουτέγου Αικατερίνη

Αντιπρόεδρος/Γραμματέας : Γεωργάκαρος Αναστάσιος

Έφορος Ορειβασίας : Πασβάτης Στέργιος

Έφορος Αναρρίχησης : Μουρατίδης Γεώργιος

Έφορος Ορειβατικού Σκι : Μελιόπουλος Δημήτριος

Τεχνική Επιτροπή Χιονοδρομίας (Τ.Ε.Χ.):

Πρόεδρος : Τσιτσανόπουλος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος/Γραμματέας: Παντελίδης Αντρέας

Έφορος Αλπικών : Κουκουτέγος Γεώργιος

Έφορος Βορείων : 

Έφορος Υλικού : Κόγιας Γεώργιος