ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πρόεδρος:               Κουκουτέγου Αικατερίνη

Αντιπρόεδρος:        Μαργαρίτης Αναστάσιος

Γεν. Γραμματέας:    Αχτσής Θωμάς

Ταμίας:                     Παπαδοπούλου Σταυρούλα

Μέλος/Έφορος:      Μαργαρίτης Βασίλειος

 

Αναπληρωματικά μέλη:

– Παντελίδης Ανδρέας

– Κουκουτέγος Γεώργιος

– Μαζίνης Εμμανουήλ

– Γεωργάκαρος Αναστάσιος