Εγγραφή νέων μελών

Για την εγγραφή νέων μελών, απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο ΔΣ, συνοδευόμενη από πρόταση 2 μελών του Συλλόγου.

Για την εγγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του ΔΣ.

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους στα μητρώα του Συλλόγου.

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής νέου μέλους εδώ.