Στην συγκέντρωση της Τετάρτης 27/10/11 αποφασίστηκαν τα εξής:
Αντί για εξόρμηση στην Γκιώνα που αναβάλλεται λόγο μικρής συμμετοχής, θα πραγματοποιηθεί ανάβαση στον Βόρα και στην κορυφή Σκληρή Πέτρα 2.249 μ. Περισσότερες λεπτομέρειες στην Σελίδα του Προγράμματος