Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές οργάνων του Συλλόγου μας. Στην Συνέλευση παρουσιάστηκε ο απολογισμός του Δ.Σ. αλλά και επιμέρους οι δράσεις των τμημάτων, Ορειβασίας και Χιoνοδρομίας. Κοινή ήταν η άποψη πως η Χιονοδρομία έχει μπει σε μια δύσκολη περίοδο με κύρια αιτία την έλλειψη επαρκούς και επι μακρό χινιού στο βουνό μας. Για την Ορειβασία αντίθετα η πορεία κρίνεται ικανοποιητική, αφού στο τμήμα εντάσσονται νέοι φίλοι της ορειβασίας, πολλοί από τους οποίους γίνονται και μέλη του Συλλόγου μας.

Από το ιστολόγιο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα απελθόντα μέλη των οργάνων και να ευχηθούμε στα νέα μέλη καλή δύναμη και επιτυχίες στο έργο τους. Η θητεία των οργάνων είναι τριετής.

Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.