Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου ο σύλλογος θα πραγματοποιήσει ανάβαση στις Δίδυμες κορυφές, με αφετηρία το Χ/Κ 3-5 πηγάδια.Οι ορειβάτες να έχουν τον απαραίτητο χειμερινό εξοπλισμό (αδιάβροχο, γκέτες κτλ).
Ραντεβού στο μπάσκετ της Εληάς στις 08:00!