Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ανάβαση στην κορυφή Αράπης, από το χωριό Λευκόπετρα.
Ραντεβού στο μπάσκετ της Εληάς στις 08:00