Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν δύο αναβάσεις.
Η ομάδα Α με ραντεβού στο μπάσκετ της Εληάς στις 06:00, θα ανέβει στον Όλυμπο στην κορυφή Καλόγηρος, με αφετηρία το ΚΕΟΑΧ. Παρακαλούνται οι ορειβάτες της ομάδας να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για χιόνι, βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες (-1οC έως -6oC). Αρχηγός ο Βασίλης Αγγελής.
Η ομάδα Β με ραντεβού στο μπάσκετ της Εληάς στις 07:00, θα ανέβει στο Βέρμιο στην κορυφή Καρατάσι, με αφετηρία το Χ/Κ 3-5 πηγάδια. Αρχηγός ο Σαρακινίδης Σάββας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα, οπότε τα ρολόγια πάνε μία ώρα πίσω (από τις 04.00 στις 03.00).