Κυριακή 16/2/14
Από Αγ.Νικόλαο Νάουσας στην κορυφή Μουντάκι 1.700m.
Ραντεβού : Εληά 8:00 π.μ.