Κυριακή 26/1/14
Από καταφύγιο Κρεβάτια στην κορυφή Μπαρμπαλά. Διάρκεια πορείας ~ 5 ώρες.
Ραντεβού : Εληά 8:00 π.μ.