Κυριακή 12/1/14
Από ζωοδόχο πηγή στα Τσεκούρια-Αγκάθι. Διάρκεια πορείας ~ 4 ώρες.
Ραντεβού : Εληά 8:00 π.μ.