Κυριακή 20/10/13
Από Καστανιά στο Ασούρμπασι. Διάρκεια πορείας ~ 7 ώρες.
Ραντεβού : Εληά 7:00 π.μ.

Δείτε το Πρόγραμμα εδώ.